Rapporter

 

Nedan finns samtliga producerade rapporter

Klicka på rapportnummret för att läsa rapporten i Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv

 

 

Rapporter 2018

 

2018:1 Arkeologisk utredning 2017. Karlslund 1:1 m fl, fornlämning 7 och 9, Säby socken, Landskrona kommun i Skåne

2018:2 Arkeologisk utredning 2017. Hörby 43:47. Torp, fägata, fossil åker och enstaka boplatslämningar. Hörby socken och kommun i Skåne

2018:3 Schaktningsövervakning och arkeologisk undersökning 2017. Stångby 2:4, fornlämning nr 22 och 47. En vikingatida byetablering. Stångby

socken, Lunds kommun i Skåne

2018:4 Arkeologisk undersökning 2018. Vollsjö 61:1, RAÄ 19, Vollsjö socken, Sjöbo kommun i Skåne

2018:5 Arkeologisk undersökning 2018. Öja 16:47, fornlämning nr 21, Öja socken, Ystads kommun i Skåne

2018:6 Arkeologisk undersökning 2017 & 2018. Svansjö 1:308 m fl, fornlämning nr 14, 16, 17 och 18, Ilstorps socken, Sjöbo kommun i Skåne

2018:7 Fördjupad arkeologisk förundersökning 2017. Lilla Bjällerup 10:4 och 10:5, fornlämning nr 5:1. Lilla Bjällerups bytomt. Bjällerups socken,

Staffanstorps kommun i Skåne

2018:8 Arkeologisk förundersökning 2017. Växjö 12:10, Torparängen, fornlämning nr 448. Härdområde vid stenkammargravar. Växjö socken och

kommun i Småland

2018:9 Arkeologisk undersökning 2014 och förundersökning i form av schaktningsövervakning 2016 och 2017. Vellinge 99:27, RAÄ 17.

Fragmentariska bebyggelselämningar inom Vellinge bytomt. Vellinge socken och kommun i Skåne

2018:10 Arkeologisk förundersökning 2017. Växjö 13:32, område 3, fornlämning nr 447. Ett rituellt härdområde och enstaka boplatslämningar.

Växjö socken och kommun i Småland

2018:11 Arkeologisk förundersökning 2018. Äspö 4:2 & 4:4, fornlämning nr 8, Äspö socken, Trelleborgs kommun i Skåne

2018:12 Arkeologisk undersökning 2018. Citadellstaden 1:1, fornlämning nr 14:1. Stenfundament vid Sankt Olofs sjö. Landskrona stad

och kommun i Skåne

2018:13 Arkeologisk utredning i Laxmans Åkarp, Fjelie och Stävie och avgränsande arkeologisk förundersökning inom fornlämning nr 33 i Stävie

socken och fornlämning nr 45 i Fjelie socken 2018. Boplatslämningar från förhistorisk tid. Lomma kommun i Skåne

2018:14 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018. Borgeby 40:1, Borgeby kyrkogård inom bytomten RAÄ 48,

Borgeby socken , Lomma kommun i Skåne

2018:15 Avgränsande arkeologisk förundersökning 2018. Värby 40:1. RAÄ 46, Värby bytomt, Bara socken, Svedala kommun i Skåne

2018:16 Arkeologisk förundersökning 2018. Kulla Gunnarstorp 1:21, fornlämning nr 132, Allerums socken och Helsingborgs kommun i Skåne

2018:17 Arkeologisk undersökning 2018, Hököpinge 45:1, RAÄ 28:1, Hököpinge bytomt, Hököpinge socken, Vellinge kommun i Skåne

2018:18 Arkeologisk undersökning 2018. Skanör 34:24, RAÄ 14, Skanör med Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

2018:19 Arkeologisk undersökning 2018. Borgeby 12:13, RAÄ 43:1, Borgeby socken, Lomma kommun i Skåne

2018:20 Arkeologisk kontroll/undersökning 2018. Nedra Glumslöv 2:54 m fl, fornlämning nr 53:1 m fl, Glumslövs socken,

Landskrona kommun i Skåne

2018:21 Slutrapport. Arkeologisk undersökning 2014. Vellinge 99:27, RAÄ 17. Fragmentariska bebyggelselämningar inom Vellinge bytomt.

Vellinge socken och kommun i Skåne

2018:22 Arkeologisk undersökning 2018. Fingal 4, fornlämning nr 14:1, Landskrona stad och kommun i Skåne

2018:23 Arkeologisk undersökning 2018. Eskilstorp 14:27, fornlämning nr 20. Lämningar efter gård nr 12 inom bytomten.

Eskilstorps socken, Vellinge kommun i Skåne

2018:24 Arkeologisk förundersökning 2018. Bårslöv 4:3 och 2:167, fornlämning nr 3:1, Bårslövs socken, Helsingborgs kommun i Skåne

2018:25 Arkeologisk utredning steg 2, 2018. Markkabel mellan Fjelie och Furulund. Kävlinge, Lomma och Lunds kommuner i Skåne

2018:26 Arkeologisk undersökning 2018. Borgeby 40:1, Borgeby kyrkogård, fornlämning 48, Borgeby socken, Lomma kommun i Skåne

2018:27 Arkeologisk förundersökning 2018. Skanör 6:244, fornlämning 14, Skanör med Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

2018:28 Arkeologisk undersökning 2018. Wrangelska parken, fornlämning nr 12, Landskrona stad och kommun i Skåne

2018:29 Arkeologisk undersökning 2018. Citadellstaden 1:1, Saluhallstorget och Dammhagsskolan, fornlämning nr 12,

Landskrona stad och kommun i Skåne

 

 

Rapporter 2017

 

2017:1 Arkeologisk undersökning 2017. Ramlösa 9:1, fornlämning nr 203, Helsingborgs stad och kommun i Skåne

2017:2 Avgränsande arkeologisk förundersökning 2017. Köpinge 99:1, fornlämning nr 89, Köpinge socken, Kristianstads kommun i Skåne

2017:3 Arkeologisk förundersökning 2016. Vellinge, 99:1 RAÄ 17, Vellinge socken och kommun i Skåne

2017:4 Arkeologisk förundersökning 2017. Lilla Bjällerup 10:3, fornlämning nr 5:1. Lilla Bjällerups bytomt. Bjällerups socken,

Staffanstorps kommun i Skåne

2017:5 Arkeologisk undersökning 2016-2017. Ramlösa 7:4, RAÄ 203, Raus bytomt, Helsingborgs stad och kommun i Skåne

2017:6 Arkeologisk utredning steg 2, 2017. Tobisviksområdet, Simrishamn 2:3 m. fl., Simrishamns socken och kommun i Skåne

2017:7 Arkeologisk undersökning 2016. Tre bytomter och en förhistorisk boplats i Igelösa och Odarslövs socknar. Lunds kommun i Skåne

2017:8 Arkeologisk undersökning 2017. Allerum 28:1, fornlämning nr 174:1, Allerums socken, Helsingborgs kommun i Skåne

2017:9 Arkeologisk utredning 2016-2017. Önnestad 4:62 och Önnestad 12:5. Fossila odlingslandskap och en torpmiljö från 1800-1900-tal.

Önnestads socken, Kristianstads kommun i Skåne

2017:10 Fördjupad arkeologisk förundersökning 2016. Orberg 1:37, fornlämningarna Kånna 95:1 och Kånna 130. Fossila åkermarker och en

nyupptäckt stensättning. Kånna socken, Ljungby kommun i Småland

2017:11 Arkeologisk undersökning 2017. Löddeköpinge 93:1, fornlämning nr 69:1, Löddeköpinge socken, Kävlinge kommun i Skåne

2017:12 Arkeologisk undersökning 2017. Citadellstaden 1:1, Nygatan, fornlämning nr 12, Landskrona stad och kommun i Skåne

2017:13 Arkeologisk utredning steg 2, 2007. Revinge 1:12 m. fl. Hällestads socken, Lunds kommun i Skåne

2017:14 Avgränsande arkeologisk förundersökning 2017. Brågarp 6:1, Brågarps socken, Staffanstorps kommun i Skåne

2017:15 Arkeologisk förundersökning 2016. Växjö 13:32, RAÄ 268 och 415. Undersökning av två områden med fossil åkermark.

Växjö socken och kommun i Småland

2017:16 Fördjupad arkeologisk förundersökning 2016. Växjö 13:32, RAÄ 218. Boplatslämningar från brons- och järnålder.

Växjö socken och kommun i Småland

2017:17 Arkeologisk utredning steg 2, 2016-2017. Vattenledning mellan Brahmehem och Örtofta. Kävlinge och Eslövs kommuner i Skåne

2017:18 Arkeologisk förundersökning 2017. Tomelilla 237:75, fornlämning nr 74, Tryde socken, Tomelilla kommun i Skåne

2017:19 Arkeologisk utredning 2017. Häljarp 18:1, 18:2 och 18:3, Tofta socken, Landskrona kommun i Skåne

2017:20 Arkeologisk undersökning 2017. Teatern 1, fornlämning nr 12, Landskrona stad och kommun i Skåne

2017:21 Arkeologisk förundersökning och schaktningsövervakning 2017. Löddeköpinge 5:186, fornlämning nr 13, Löddeköpinge socken,

Kävlinge kommun i Skåne

2017:22 Arkeologisk förundersökning 2017. Tottarp 5:1, fornlämning nr 21, Tottarps socken, Staffanstorps kommun i Skåne

2017:23 Arkeologisk utredning steg 2, 2017. Löddeköpinge 97:1 m fl. Neolitiska boplatslämningar. Löddeköpinge socken, Kävlinge kommun i Skåne

2017:24 Arkeologisk undersökning 2016. Vellinge 99:1, RAÄ 17. Förhistoriska boplatslämningar och spår efter odling från järnålder till sen medeltid.

Vellinge socken och kommun i Skåne

2017:25 Arkeologisk undersökning 2016. Slutrapport. Vellinge 99:1, RAÄ 17. Förhistoriska boplatslämningar och spår efter odling från järnålder

till sen medeltid. Vellinge socken och kommun i Skåne

2017:26 Arkeologisk undersökning 2016. Vellinge 39:22 m. fl., RAÄ 17, Vellinge socken och kommun i Skåne

2017:27 Arkeologisk utredning 2017. Knislinge 44:1– Rosenkvartsen, Knislinge socken, Östra Göinge kommun i Skåne

2017:28 Arkeologisk utredning 2017. Röinge 7:3, Stoby socken, Hässleholms kommun i Skåne

2017:29 Arkeologisk undersökning 2017. Härslövs bytomt, RAÄ 69, Härslövs socken, Landskrona kommun i Skåne

2017:30 Arkeologisk undersökning 2017. Teatern 1-Teaterparken, fornlämning nr 12, Landskrona stad och kommun i Skåne

2017:31 Arkeologisk undersökning 2017. Torrlösa 24:36 m. fl., RAÄ 140 och RAÄ 141. Vikingatida/tidigmedeltida lämningar i Östraby bytomt,

Torrlösa socken, Svalövs kommun i Skåne

2017:32 Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Önnestad 4:62, 12:5, 25:8 och 25:14, Önnestads socken, Kristianstads kommun i Skåne

 

 

Rapporter 2016

 

2016:1 Arkeologisk förundersökning 2016. Råga Hörstad 7:65, RAÄ 24, Asmundtorps socken, Landskrona kommun i Skåne

2016:2 Arkeologisk förundersökning 2013. Vellinge 99:27, RAÄ 17. Boplatslämningar från vikingatid/tidig medeltid. Vellinge socken och kommun i

Skåne

2016:3 Arkeologisk utredning steg 1, 2016. Markkabel mellan Fjelie och Furulund, Kävlinge, Lomma och Lunds kommuner i Skåne

2016:4 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Vissmarlöv, RAÄ 99, Hyby socken, Svedala kommun i Skåne

2016:5 Arkeologisk förundersökning 2015. Stanstorp 5:1, RAÄ 41. Boplatskontinuitet från romersk järnålder till vikingatid. Nevishögs socken och

Staffanstorps kommun i Skåne

2016:6 Arkeologisk utredning 2016. Annelöv 11:1 och 13:1. RAÄ 24 och RAÄ 30, Annelövs socken, Landskrona kommun i Skåne

2016:7 Arkeologisk utredning 2016. Lyckorna 3:9, Ryet 3:4 och 3:7, RAÄ 50, Hjärnarps socken, Ängelholms kommun i Skåne

2016:8 Arkeologisk utredning 2016. Pålsjö 1:1 och Laröd 55:1, Helsingborgs stad och kommun i Skåne

2016:9 Arkeologisk undersökning 2016. Citadellstaden 1:1—Järnvägsgatan, RAÄ 12, Landskrona socken och kommun i Skåne.

2016:10 Arkeologisk utredning 2016. Berga 1:1 m. fl. Helsingborgs stad och kommun i Skåne

2016:11 Arkeologisk förundersökning och slutundersökningar 2015. Maltesholm 1:5 och Kungsoran 3:1, RAÄ 346, 405 och gravröse.

Vindkraftpark Höge väg, Östra Sönnarslövs socken, Kristianstads kommun i Skåne

2016:12 Arkeologisk undersökning 2015. Tåstarp 29:5, RAÄ 231. Boplatslämningar från senneolitikum och yngre bronsålder. Tåstarps socken,

Ängelholms kommun i Skåne

2016:13 Arkeologisk förundersökning 2013. Norrvidinge 25:1, Norrvidinge kyrkogård, RAÄ 14, Norrvidinge socken, Svalövs kommun i Skåne

2016:14 Arkeologisk förundersökning 2016. Nedra Glumslöv 29:1, RAÄ 59:1, 59:2 och 80:1, Glumslövs socken, Landskrona kommun i Skåne

2016:15 Arkeologisk förundersökning 2016. Hjärup 21:36, RAÄ 26:1, Uppåkra socken, Staffanstorps kommun i Skåne

2016:16 Arkeologisk utredning 2016. Ullstorp 9:3, 11:6. 11:7, Önnestads socken, Kristianstads kommun i Skåne

2016:17 Arkeologisk utredning 2016. Gislöv 26:21, RAÄ 65, Östra Nöbbelövs socken, Simrishamns kommun i Skåne

2016:18 Arkeologisk undersökning 2016. Vellinge 24:14, RAÄ 11, Vellinge socken och kommun i Skåne

2016:19 Arkeologisk förundersökning 2016. Löddeköpinge 40:2, RAÄ 71, Löddeköpinge socken, Kävlinge kommun i Skåne

2016:20 Arkeologisk förundersökning 2015-2016. Övra Glumslöv 11:20, RAÄ 81. Boplatslämningar från vikingatid. Glumslövs socken,

Landskrona kommun i Skåne

2016:21 Arkeologisk undersökning 2016. Harald Hildetands grav, RAÄ 2:1, Dagstorps sockan, Kävlinge kommun i Skåne

2016:22 Arkeologisk utredning 2016. Skurup 46:46, 46:48, 45:56 och Kalkstenen 1, fornlämning nr 52, Skurups socken och kommun i Skåne

2016:23 Arkeologisk utredning 2016. Hässleholm 89:15-89:18, RAÄ 22, Hässleholms stad och kommun i Skåne

2016:24 Kunskapsprojekt 2016. Landskapshistoria inom den fossila åkermarken, Ö Sönnarslöv 405:1, Östra Sönnarslövs socken,

Kristianstads kommun i Skåne

2016:25 Arkeologisk undersökning 2016. Fornlämning nr 12, 13 och 19. Boplatslämningar från yngre järnålder. Önnarps socken,

Trelleborgs kommun i Skåne

2016:26 Arkeologisk utredning 2016. Fogdaröd 8:2, Höörs socken och kommun i Skåne

2016:27 Arkeologisk förundersökning 2016. Lilla Svedala, fornlämning nr 41:1, Västra Kärrstorps socken, Svedala kommun i Skåne

2016:28 Särskild arkeologisk undersökning 2015, Ingelstad 10:5, RAÄ 20, Västra Ingelstads socken, Vellinge kommun i Skåne

2016:29 Arkeologisk utredning steg 2, 2016. Växjö 13:32, Växjö socken och kommun i Småland

2016:30 Arkeologisk undersökning 2016. Hilleshögs bytomt, RAÄ 70, Landskrona kommun i Skåne

2016:31 Arkeologisk undersökning 2016. Saxtorp 14:53 m fl, fornlämning nr 19. Boplatslämningar från vikingatid-tidig medeltid. Tofta socken,

Landskrona kommun i Skåne

 

 

Rapporter 2015

 

2015:1 Arkeologisk slutundersökning 2014. Båstad 109:368 och 109:370, RAÄ 59. Undersökning av röjningsrösen från yngre järnåldern. Båstads

socken och kommun i Skåne

2015:2 Översiktlig arkeologisk förundersökning 2014. Östra Karup 23:1 m fl, RAÄ 200. Undersökning inom Östra Karups bytomt. Östra Karups

socken, Båstads kommun i Halland

2015:3 Arkeologisk förundersökning 2014. Vannhögskolan 1, RAÄ 2:1. Trelleborgs stad och kommun i Skåne

2015:4 Arkeologisk förundersökning 2011. Hemmeslöv 44:1, RAÄ 229, Båtvrak från 1500-talet, påträffat i samband med VA-arbeten. Östra Karups

socken, Båstads kommun i Halland

2015:5 Arkeologisk förundersökning 2014. Kärreberga bytomt, RAÄ 168:6, Kvidinge socken, Åstorps kommun, Skåne

2015:6 Arkeologisk förundersökning 2013. Hannas 19:32, Hannas bytomt, RAÄ 4, Hannas sock en, Simrishamns kommun i Skåne.

2015:7 Arkeologisk förundersökning 2013. Utbyggnad av VA-nätet i Kyrkheddinge och Hemmestorps bytomter, RAÄ 4 och 6, Kyrkheddinge socken,

Staffanstorps kommun i Skåne

2015:8 Arkeologisk förundersökning 2015. Holmby 28:1, RAÄ 26. Spår efter Holmbys äldre kyrka. Holmby socken, Eslövs kommun i Skåne

2015:9 Arkeologisk förundersökning 2014. Järrestad 86:2, RAÄ 34 i Järrestads socken, Simrishamns kommun i Skåne

2015:10 Arkeologisk slutundersökning 2013.Vistorp 7:19, RAÄ 167. Bebyggelse under järnålder och medeltid. Förslövs socken och Båstads

kommun i Skåne

2015:10 Slutrapport. Arkeologisk slutundersökning 2013.Vistorp 7:19, RAÄ 167. Bebyggelse under järnålder och medeltid. Förslövs socken och

Båstads kommun i Skåne

2015:11 Arkeologisk förundersökning 2014. Citadellstaden 1:1—Stora Norregatan, RAÄ 13, Sankt Görans Hospital , Landskrona stad och kommun i

Skåne

2015:12 Arkeologisk förundersökning 2015. Hofterup 30:1, RAÄ 38:1. Schaktningsövervakning inom Hofterups bytomt. Hofterups socken,

Kävlinge kommun i Skåne

2015:13 Arkeologisk förundersökning 2015. Ramlösa 7:1, RAÄ 203:1. Övervakning av markarbete inom Raus bytomt. Helsingborgs stad och kommun

i Skåne.

2015:14 Arkeologisk utredning 2014. Tågarp 4:5, Sireköpinge socken, Svalövs kommun i Skåne

2015:15 Arkeologisk utredning 2015. Spannarp 1:3, Ausås socken, Ängelholms kommun i Skåne

2015:16 Arkeologisk förundersökning 2015. Arlöv s:4– Stjärnelundsvägen, RAÄ 54, Burlövs socken och kommun i Skåne

2015:17 Översiktlig arkeologisk förundersökning och arkeologisk utredning 2015. Skörpinge 84:4 m. fl., RAÄ 36, Höja socken, Ängelholms kommun

i Skåne

2015:18 Arkeologisk förundersökning 2015. Bullstofta 2:9, RAÄ 32, Halmstads socken, Svalövs kommun i Skåne

2015:19 Fördjupad arkeologisk förundersökning. Fjälkestad 31:1, RAÄ 121. Urnebrandgravar och boplatslämningar. Fjälkestads socken,

Kristianstads kommun i Skåne

2015:20 Arkeologisk förundersökning 2015. Ullstorp 9:16, RAÄ 7. Boplatslämningar vid en rest sten. Önnestads socken, Kristianstads kommun i

Skåne

2015:21 Arkeologisk slutundersökning 2014. VA-utbyggnad runt Ängelholm, RAÄ 36. Boplats bebyggd från förromersk järnålder till vikingatid.

Ängelholms stad och kommun i Skåne

2015:22 Arkeologisk förundersökning 2015. Orberg 1:37, RAÄ 95. Fossila åkermarker vid en grustäkt. Kånna socken, Ljungby kommun i Småland

2015:23 Arkeologisk förundersökning 2015. Stora Mörshög 2:9 m. fl., RAÄ 24. Schaktningsövervakning inom Mörshög gamla tomt. Bjuvs socken och

kommun i Skåne

2015:24 Arkeologisk utredning 2015. Varan 2:24, Västra Karups socken, Båstads kommun i Skåne

2015:25 Arkeologisk förundersökning 2014-2015. Falsterbo 9:89, RAÄ 15, Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

2015:26 Arkeologisk förundersökning 2015. Norrvidinge, RAÄ 11:1 m. fl. Schaktningsövervakning i samband med förläggning av kommunalt VA.

Norrvidinge socken, Svalövs kommun i Skåne

2015:27 Arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll 2015. Borgeby 16:8 m.fl. RAÄ 8:1, RAÄ 8:2, RAÄ 10:1 och RAÄ 48:1.

Borgeby socken, Lomma kommun i Skåne

2015:28 Arkeologisk utredning 2015. GC-väg mellan Flädie och Bjärred. Flädie socken, Lomma kommun i Skåne

2015:29 Arkeologisk undersökning 2015. Ängelsbäck 5:82, RAÄ 362, Grevie socken, Båstads kommun i Skåne

2015:30 Särskild arkeologisk undersökning 2015. Österslöv 88:12, RAÄ 80:1, Österslövs socken, Kristianstads kommun i Skåne

2015:31 Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2015. Falsterbo 2:1, RAÄ 15:1, Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

2015:32 Arkeologisk förundersökning 2015. Citadellstaden 1:1, Gröna gång och Skolallén, RAÄ 12, Landskrona stad och kommun i Skåne

2015:33 Arkeologisk utredning 2015. Torekov 98:30, 98:31 & 98:32. Torekovs socken, Båstads kommun i Skåne

2015:34 Arkeologisk utredning och arkeologisk förundersökning 2015. Gång– och Cykelväg Lund-Åkarp. Lund och Uppåkra socknar, Lund och

Staffanstorps kommuner i Skåne

2015:35 Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Vattenledning mellan Tomelilla kommungräns och Kivik, Ravlunda och Vitaby socknar, Simrishamns

kommun i Skåne

2015:36 Arkeologisk utredning 2015. Kabelschakt inom Laröd 55:1 och Pålsjö 1:1, RAÄ 175:2 & 176:1, Allerums socken, Helsingborgs stad och

kommun i Skåne

2015:37 Arkeologisk undersökning 2015. Citadellstaden 1:1, Teaterparken, RAÄ 12,Landskrona stad och kommun i Skåne

2015:38 Arkeologisk förundersökning 2015. Vellinge 99:138, RAÄ 17, Vellinge socken och kommun i Skåne

2015:39 Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Maria station-Romares väg. Enstaka spår efter slaget vid Helsingborg 1710, Helsingborgs stad och

kommun i Skåne

2015:40 Arkeologisk undersökning 2015. Norrvidinge 23:1, RAÄ 14, Norrvidinge socken, Svalövs kommun i Skåne

 

 

 

Rapporter 2014

 

2014:1 Arkeologisk utredning, steg 1. Växjö 13:32 m fl. RAÄ 16, 218, 268 och 353. Växjö socken och kommun i Småland

2014:2 Arkeologisk utredning 2013. Valleberga 3:247 m fl. Boplatslämningar i östra Ekeby. Ekeby socken, Bjuvs kommun i Skåne

2014:3 Arkeologisk utredning 2013. Arlöv 13:1 och Nordanå 1:7. Ett fåtal boplatslämningar norr om Sege å. Burlövs socken och kommun i Skåne

2014:4 Arkeologisk förundersökning 2013. Slagtofta 1:47 och Hörby 45:1, RAÄ 81. Hörby socken och kommun i Skåne

2014:5 Arkeologisk förundersökning 2012. Sommargatan Ystad, RAÄ 50. Schaktningsövervakning inom regestrerad fornlämning, Ystad socken och

kommun i Skåne

2014:6 Arkeologisk utredning 2013. Källstorpsgården 1:21, Skarhults socken, Eslövs kommun i Skåne

2014:7 Arkeologisk förundersökning 2013. Nybyggnation av GC-väg längs väg 1323. Schaktningsövervakning inom Jularps bytomt, RAÄ 176. Höörs

socken och kommun i Skåne

2014:8 Arkeologisk förundersökning 2013. Vistorp 7:19, RAÄ 147 och RAÄ 167. Långhus med husoffer från äldre järnålder. Förslövs socken och

Båstads kommun i Skåne

2014:9 Arkeologisk förundersökning 2013. Utbyggnad av VA-ledning i Hjärup. Boplatslämningar vid Gamla Lundavägen. Uppåkra socken,

Staffanstorps kommun i Skåne

2014:10 Översiktlig arkeologisk förundersökning 2014. Åstorp 112:31 samt delar av Åstorp 112:32 och 112:36, RAÄ 27:4 och 27:5,

Björnekulla socken, Åstorps kommun i Skåne

2014:11 Arkeologisk utredning steg 2 och översiktlig arkeologisk förundersökning 2013. Vattenledning mellan Gunnestorp och Ängelholm.

Helsingborg, Höganäs och Ängelholms kommuner i Skåne

2014:12 Arkeologisk utredning 2014. Södra Ugglarp 1:1. Anläggande av avloppsledning mellan Önneslöv och Veberöd. Bonderups socken, Lunds

kommun i Skåne

2014:13 Arkeologisk förundersökning 2014. Vellinge S:7. Boplatslämningar vid gravhög. Vellinge socken och kommun i Skåne

2014:14 Arkeologisk förundersökning 2014. Borstahusen 1:5, RAÄ 31. Schaktningsövervakning vid Erikstorps kungsgård. Landskrona socken och

kommun i Skåne

2014:15 Arkeologisk förundersökning 2014. Segeltorp 8:9, RAÄ 105:1. Hovs socken, Båstads kommun i Skåne

2014:16 Arkeologisk utredning 2014. Östra Varegården 1:36 och 1:38. Grevie socken, Båstads kommun i Skåne

2014:17 Arkeologisk förundersökning 2014. Öllsjö 8:27. Vendeltida lertäktsgropar inom RAÄ 319. Skepparslövs socken, Kristianstads kommun i

Skåne

2014:18 Arkeologisk utredning 2014. Nosgrimman 3, RAÄ 62. Allerums socken, Helsingborgs kommun i Skåne

2014:19 Arkeologisk utredning 2014. Lilla Hammar 15:32. Stora Hammars socken, Vellinge kommun i Skåne

2014:20 Arkeologisk utredning steg 2 2014. VA-utbyggnad runt Ängelholm. Strövelstorps, Höja och Ängelholms socknar, Ängelholms

kommun i Skåne

2014:21 Arkeologisk förundersökning 2014. Ilstorps bytomt, RAÄ 11:1. Schaktningsövervakning i samband med utbyggnation av VA-nät. Ilstorps

socken, Sjöbo kommun i Skåne

2014:22 Arkeologisk förundersökning 2014. Falsterbo 3:228. Schaktningsövervakning inom fornlämningen RAÄ 15:1. Falsterbo socken, Vellinge

kommun i Skåne

2014:23 Arkeologisk förundersökning 2014. Kristinelund 2:4, RAÄ 90, Allerums socken, Helsingborgs kommun i Skåne

2014:24 Arkeologisk förundersökning 2014. Luntertun 1:15, RAÄ 56, Barkåkra socken, Ängelholms kommun i Skåne

2014:25 Arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning 2012. Kiaby 90:5, RAÄ 51 och RAÄ 99. Boplatslämningar från yngre

stenålder, järnålder, vikingatid och medeltid. Kiaby socken, Kristianstads kommun i Skåne

2014:26 Arkeologisk förundersökning 2012. Ehrenflyktsgatan, RAÄ 25, Simrishamns medeltida stadsområde. Simrishamns stad och kommun i Skåne

2014:27 Arkeologisk förundersökning 2012. Falsterbo 2:1 och 16:9, RAÄ 15. Sentida lämningar inom gammalt stationsområde. Falsterbo socken,

Vellinge kommun i Skåne

2014:28 Arkeologisk förundersökning 2013. Krabban 5, RAÄ 17 Vellinge socken och kommun i Skåne

2014:29 Arkeologisk förundersökning 2013. Backavägen och Vikhögsvägen, RAÄ 69 och 71, Löddeköpinge socken, Kävlinge kommun i Skåne

2014:30 Arkeologisk förundersökning 2013. Gasledning mellan Reslöv och Trollenäs, RAÄ 8, 31 och 58 i Reslövs socken, Eslövs kommun i Skåne

2014:31 Fördjupad arkeologisk förundersökning 2013. Karaby 2:2, RAÄ 35, Västra Karaby socken, Kävlinge kommun i Skåne

2014:32 Arkeologisk förundersökning 2014. Citadellstaden 1:1, Gröna gång, RAÄ 12. Spår av den medeltida vallgraven. Landskrona stad och

kommun i Skåne

2014:33 Arkeologisk förundersökning 2013. Falsterbo 9:98, RAÄ 15, Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

2014:34 Arkeologisk utredning 2014. Hittarp 17:38, Allerums socken, Helsingborgs kommun i Skåne

2014:35 Arkeologisk förundersökning 2014. Hovs by, RAÄ 282, Hovs socken, Båstads kommun i Skåne

2014:36 Arkeologisk förundersökning 2014. Kyrkan 13, RAÄ 24, Båstads socken och kommun i Skåne

2014:37 Arkeologisk förundersökning 2014. Skanör 55:8, RAÄ 14, Skanörs socken, Vellinge kommun i Skåne

2014:38 Arkeologisk förundersökning 2014. Långstorp 1:84, RAÄ 739 och RAÄ 740. Fossila åkermarker vid Frostavallen. Höörs socken och kommun i

Skåne

2014:39 Arkeologisk utredning 2014. Teckomatorp 7:1 m fl, RAÄ 12, Norra Skräv-linge socken, Svalövs kommun i Skåne

2014:40 Arkeologisk utredning steg 2 2014. Maltesholm 1:5 och Kungsoran 3:1. Vind-kraftpark Höge väg. Östra Sönnarslövs socken, Kristianstads

kommun i Skåne

2014:41 Arkeologisk utredning 2014. Stubbarp 37:1, Viken 135:1 och S:47. Boplats-lämningar i östra delen av Viken. Vikens socken,

Höganäs kommun i Skåne

2014:42 Arkeologisk utredning 2014. Hemmeslöv 10:10 m. fl., Östra Karups socken, Båstads kommun, Skåne län i Halland

2014:43 Arkeologisk utredning 2014. Häljarp 17:1, RAÄ 2, Tofta socken, Landskrona kommun i Skåne

2014:44 Arkeologisk utredning 2014. Flädie 23:4. Boplatslämningar vid en våtmark. Flädie socken, Lomma kommun i Skåne

2014:45 Arkeologisk förundersökning 2014. RAÄ 1 och RAÄ 266 i Norra Mellby socken. Schaktningsövervakning inom ett gravfält och en boplats.

Hässleholms kommun i Skåne

2014:46 Arkeologisk förundersökning 2014. Teckomatorp 9:6 och 9:8, RAÄ 12. Schaktningsövervakning inom Teckomatorps bytomt. Norra

Skrävlinge socken, Svalövs kommun i Skåne

2014:47 Arkeologisk förundersökning 2014. Borstahusen 1:1, RAÄ 60. Schaktningsövervakning inom Erikstorps äldre kungsgård. Landskrona socken

och kommun i Skåne

2014:48 Arkeologisk förundersökning 2014. Östra Grevie 12:14 m.fl., RAÄ 51 och RAÄ 61. Schaktningsövervakning inom Östra Grevie bytomt. Östra

Grevie socken, Vellinge kommun i Skåne

2014:49 Arkeologisk utredning steg 1, 2014.Vattenledning mellan Brahmehem och Örtofta. Kävlinge och Eslövs kommuner i Skåne

2014:50 Arkeologisk förundersökning 2014. Borgeby 23:6, RAÄ 48, Borgeby bytomt, Borgeby socken, Lomma kommun i Skåne

2014:51 Arkeologisk förundersökning 2014. Brunnby-Bräcke 4:2 m. fl., RAÄ 167. Schaktningsövervakning inom en förhistorisk boplats.

Brunnby socken, Höganäs kommun i Skåne

 

 

Rapporter 2013

 

2013:1 Arkeologisk förundersökning 2012. Falsterbo 2:17, RAÄ 15, Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

2013:2 Arkeologisk förundersökning 2012. Falsterbo 3:15, RAÄ 15, Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

2013:3 Arkeologisk förundersökning 2012. Västra Ingelstads bytomt. RAÄ 20, Västra Ingelstads socken, Vellinge kommun i Skåne

2013:4 Arkeologisk förundersökning 2012. Maglarp 14:5, RAÄ 10 och 14. En förhistorisk boplats och medeltida bytomt. Maglarps socken,

Trelleborgs kommun i Skåne

2013:5 Arkeologisk utredning 2012. Strövelstorp 5:6, Strövelstorps socken, Ängelholms kommun i Skåne

2013:6 Arkeologisk utredning 2012. GC-väg längs väg 1426. Jonstorps, Farhults, Strövelstorps och Välinge socknar. Helsingborgs stad, Höganäs

och Ängelholms kommuner i Skåne

2013:7 Arkeologisk förundersökning 2012. Asmundtorp 28:1 och 1:275, RAÄ 54. En bytomt med medeltida och sentida lämningar.

Asmundtorps socken och Landskronas kommun i Skåne

2013:8 Arkeologisk förundersökning 2011. Skammarp 4:1 m. fl., RAÄ 67, Bara socken, RAÄ 8, 9 och 10, Bjärshögs socken, Svedala kommun i Skåne

2013:9 Arkeologisk utredning 2012. Tormestorp 5:31, Finja socken, Hässleholms kommun i Skåne

2013:10 Arkeologisk förundersökning 2012. Makrillen 4 och Piggvaren 1, RAÄ 17, Vellinge socken, Vellinge kommun i Skåne

2013:11 Arkeologisk förundersökning 2012. Fleninge 57:1, RAÄ 70, Fleninge socken, Helsingborgs kommun i Skåne

2013:12 Arkeologisk förundersökning 2013. Hjärup 21:36, RAÄ 26. Bronsålderslämningar och en bytomt daterad från vikingatid till 1800-tal.

Uppåkra socken, Staffanstorps kommun i Skåne

2013:13 Arkeologisk förundersökning 2012. Väg 108, Hyby 3:5, RAÄ 117. En förhistorisk boplats. Hyby socken, Svedala kommun i Skåne

2013:14 Arkeologisk utredning 2013. Öja 1:7. Härdområde vid Öja mosse. Öja socken, Ystads kommun i Skåne

2013:15 Arkeologisk utredning 2013. Gluggstorp 2:1, RAÄ 82. Gropar från brons-åldern. Sireköpinge socken, Svalövs kommun i Skåne

2013:16 Arkeologisk förundersökning 2012. Gumlösa 22:1, RAÄ 20 & Sörby 34:1, RAÄ 10, Gumlösa och Sörby socknar, Hässleholms kommun i Skåne

2013:17 Arkeologisk förundersökning 2012. Hovs kyrka, Hov 8:1, Hovs socken, Båstads kommun i Skåne

2013:18 Arkeologisk förundersökning 2011-2013. Löddeköpinge 93:1, RAÄ 71:2. Boplatslämningar i planteringsgropar. Löddeköpinge socken,

Kävlinge kommun i Skåne

2013:19 Arkeologisk utredning 2013. Öllsjö 8:27. Lertäktsgropar i norra Öllsjö. Skepparlövs socken, Kristianstads kommun i Skåne

2013:20 Arkeologisk förundersökning 2013. Utbyggnad av VA-nätet norr om Skanör, RAÄ 14. Medeltida lämningar inom området Knösen.

Skanörs socken, Vellinge kommun i Skåne

2013:21 Översiktlig arkeologisk förundersökning 2013. Hörby 43:47, RAÄ 104:2, Hörby socken och kommun i Skåne

2013:22 Arkeologisk förundersökning 2012. Skanör 22:3, RAÄ 14, Skanörs socken, Vellinge kommun i Skåne

2013:23 Arkeologisk förundersökning 2013. Klostergränden, RAÄ 19. Grundstenar till Franciskanerkloster och grundmurar till 1700-tals

bebyggelse. Trelleborgs stad och kommun i Skåne

2013:24 Arkeologisk förundersökning 2013. Ask 16:2, RAÄ 67. Förhistoriska boplatslämningar vid Danneborgs gård. Ask socken, Svalövs kommun

i Skåne

2013:25 Arkeologisk förundersökning. Ravlunda 29:18, RAÄ 56, Ravlunda socken, Simrishamns kommun i Skåne

2013:26 Arkeologisk förundersökning 2012. Kävlinge 34:3 m fl, RAÄ 7,42 och 44. Förhistoriska boplatslämningar. Kävlinge socken, Kävlinge kommun

i Skåne

2013:27 Arkeologisk utredning 2013. Löddeköpinge 24:11, RAÄ 29. Anläggande av våtmark invid Lödde å. Löddeköpinge socken, Kävlinge kommun

i Skåne

2013:28 Arkeologisk förundersökning 2013. Blentarp 78:1, RAÄ 33. Förläggning av vattenledning. Blentarps socken, Sjöbo kommun i Skåne

2013:29 Arkeologisk förundersökning 2013. Åstorp 113:43, RAÄ 31:2. Schaktningsövervakning inom Björnekulla bytomt. Björnekulla socken,

Åstorps kommun i Skåne

2013:30 Arkeologisk förundersökning 2013. Fulltofta 33:19, 36:1 och Osbyholm 165:1, RAÄ 125, Sentida lämningar i gårdsmiljö. Fulltofta socken,

Hörby kommun i Skåne

2013:31 Fördjupad arkeologisk förundersökning 2012. Ängelholm 2:47 och 2:48, RAÄ 53. Boplatslämningar från vikingatid och medeltid. Ängelholms

stad och kommun i Skåne

2013:32 Arkeologisk förundersökning 2013. Broby 18:1, RAÄ 17:2. Schaktningsövervakning inom Västra Broby bytomt. Västra Broby socken,

Åstorp kommun i Skåne

2013:33 Arkeologisk förundersökning 2013. Örja kyrkogård, Örja 32:1, RAÄ 9. Schaktövervakning inom Örja bytomt. Örja socken, Landskrona

kommun i Skåne

2013:34 Arkeologisk förundersökning 2013. Remmarlöv 17:1, RAÄ 2. Schaktövervakning inom Remmarlövs bytomt. Remmarlövs socken och Eslövs

kommun i Skåne

2013:35 Arkeologisk förundersökning 2013. Liljemärke 1:7, RAÄ 61. Schaktningsövervakning inom Klörups bytomt, Lilla Slågarps socken, Trelleborgs

kommun i Skåne

2013:36 Översiktlig arkeologisk förundersökning 2013. Växjö 13:32. Boplatslämningar inom fornlämningen RAÄ 218. Växjö socken och kommun

i Småland

2013:37 Arkeologisk utredning 2013. Hemmeslöv 44:104. Gränsmarkering mellan Sverige och Danmark. Östra Karups socken, Båstads kommun

i Halland

2013:38 Arkeologisk utredning 2013. Båstad 109:368 och 109:370. Boplatslämningar och fossil åkermark. Båstads socken och kommun i Skåne

2013:39 Arkeologisk förundersökning 2013. Kungshögen, RAÄ 1. Schaktningsövervakning inför anläggande av gång- och cykelväg.

Stora Hammars socken, Vellinge kommun i Skåne

2013:40 Arkeologisk förundersökning 2013. Hököpinge, RAÄ 28. Byggnadsrester och boplatslämningar i bytomten. Hököpinge socken,

Vellinge kommun i Skåne

2013:41 Arkeologisk förundersökning 2013. Kvärlöv 10:1, RAÄ 11 och 30. Kapell och bytomt, Annelövs socken, Landskrona kommun i Skåne

2013:42 Arkeologisk utredning 2013. Magnarp 5:88. Kokgropar, gropar och härdar. Barkåkra socken, Ängelholms kommun i Skåne

2013:43 Arkeologisk förundersökning 2013. Norra Varalöv 16:14, RAÄ 83. Schaktningsövervakning inom registrerad fornlämning,

Strövelstorps socken, Ängelholms kommun i Skåne

 

 

Rapporter 2012

 

2012:1 Arkeologisk förundersökning 2011. Balkåkra 7:31 och 7:32, RAÄ 46, Balkåkra socken, Ystads kommun i Skåne

2012:2 Arkeologisk utredning 2011. Gluggstorp 2:1, RAÄ 84, Sireköpinge socken, Svalövs kommun i Skåne

2012:3 Arkeologisk utredning 2011. Valleberga 6:52, Valleberga socken, Ystads kommun i Skåne

2012:4 Arkeologisk utredning 2011. Västra Karup 17:36 m. fl., Västra Karups socken Båstads kommun i Skåne

2012:5 Arkeologisk förundersökning 2011. Allerum 10:14, RAÄ 121, Allerums socken, Helsingborgs kommun i Skåne

2012:6 Arkeologisk förundersökning 2011. Skårby, RAÄ 9, Skårby socken, Ystads kommun i Skåne

2012:7 Arkeologisk förundersökning 2011. Flädie 23:4, RAÄ 8, Flädie socken, Lomma kommun i Skåne

2012:8 Arkeologisk utredning 2011. Bosjökloster 1:595, Bosjökloster socken, Höörs kommun i Skåne

2012:9 Arkeologisk förundersökning 2012. Ljungaskog 12:3, RAÄ 58:2, Rya socken, Örkelljunga kommun i Skåne

2012:10 Arkeologisk förundersökning 2012. Svedala 63:3, RAÄ 91, Svedala socken och kommun i Skåne

2012:11 Arkeologisk förundersökning 2011. Falsterbo 6:92, 6:402 och 6:403, RAÄ 15, Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

2012:12 Arkeologisk förundersökning 2011. Skanör 40:10, RAÄ 14, Skanörs socken, Vellinge kommun i Skåne

2012:13 Arkeologisk förundersökning 2011. Löddeköpinge 13:4 och 13:20, RAÄ 9, Löddeköpinge socken, Kävlinge kommun i Skåne

2012:14 Arkeologisk förundersökning. Gladsax 21:6, RAÄ 89, Gladsax socken, Simrishamns kommun, Skåne

2012:15 Särskild arkeologisk undersökning 2011. Hemmeslöv 8:2, RAÄ 139, Östra Karups socken, Båstads kommun, Halland

2012:16 Arkeologisk förundersökning 2011. Herrestad 68:109, RAÄ 60, Stora Herrestads socken, Ystads kommun, Skåne

2012:17 Arkeologisk förundersökning 2012. Skanör 34:4, RAÄ 14, Skanörs socken, Vellinge kommun, Skåne.

2012:18 Arkeologisk förundersökning 2012. Östra Gårdstånga 10:11, RAÄ 39:2, Holmby socken, Eslövs kommun i Skåne

2012:19 Arkeologisk förundersökning 2011. Skabersjö 26:1, RAÄ 90, Skabersjö socken, Svedala kommun, Skåne

2012:20 Arkeologisk utredning steg 2 och arkeologisk förundersökning 2011. VA-ledning mellan Ängelholm och Höja, RAÄ 5:1, 26:4, 32:8 och 36,

Höja socken, Ängelholms kommun, Skåne

2012:21 Arkeologisk utredning steg 1 2012. VA-utbyggnad mellan Ängelholm och Hjärnarp, Ängelholms kommun i Skåne

2012:22 Arkeologisk utredning 2012. Berga 1:8, Helsingborgs stad och kommun i Skåne

2012:23 Arkeologisk förundersökning 2012. Ålstorp 7:22, RAÄ 105, Västra Karaby socken, Kävlinge kommun i Skåne

2012:24 Arkeologisk förundersökning 2012. Åkarp 1:15, RAÄ 9, Stora Åkarp socken, Vellinge kommun i Skåne

2012:25 Arkeologisk utredning 2012. Kävlinge 34:3 m. fl., RAÄ 7 och 42, Kävlinge socken, Kävlinge kommun i Skåne

2012:26 Arkeologisk utredning 2012. GC- väg utmed väg 1143, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun i Skåne

2012:27 Arkeologisk förundersökning 2011. Äskeröd 1:24, RAÄ 171, 181 och 182, Norra Rörums socken, Höörs kommun i Skåne

2012:28 Översiktlig arkeologisk förundersökning 2012. Ängelholm 2:47 och 2:48, RAÄ 53, Ängelholms stad och kommun i Skåne

2012:29 Arkeologisk förundersökning 2012. Citadellstaden 1:1 och 2:1, RAÄ 12, Landskrona stad, Landskrona kommun i Skåne

2012:30 Arkeologisk utredning 2012. Ingelstad 27:1 m fl., Västra Ingelstads socken, Vellinge kommun i Skåne

2012:31 Arkeologisk förundersökning 2011. Stanstorp 4:1 och 6:1, RAÄ 41, Nevishögs socken, Staffanstorps kommun i Skåne

2012:32 Arkeologisk förundersökning 2012. Mossby 15:7, RAÄ 55:1, Västra Nöbbelövs socken, Skurups kommun i Skåne

2012:33 Arkeologisk förundersökning 2012. Gladsax 21:3, Gladsax socken, Simrishamns kommun i Skåne

2012:34 Arkeologisk förundersökning 2012. Kiaby 8:5, RAÄ 24:2, Kiaby socken, Kristianstads kommun i Skåne

2012:35 Arkeologisk förundersökning 2012. Falsterbo 13:5, RAÄ 15:1, Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

2012:36 Antikvarisk kontroll 2011-2012. Bjärred 11:7, RAÄ 5, Flädie socken, Lomma kommun i Skåne

2012:37 Arkeologisk förundersökning 2012. Vemmerlöv 11:4, RAÄ 56, Östra Vemmerlövs socken, Simrishamns kommun i Skåne

2012:38 Arkeologisk förundersökning 2012. Kyrkbacken 31:1, RAÄ 97, Anderslövs socken, Trelleborgs kommun i Skåne

2012:39 Arkeologisk förundersökning 2012. Nedra Glumslöv 4:19, RAÄ 84 ”Myrhög”, Glumslövs socken, Landskrona kommun i Skåne

2012:40 Arkeologisk förundersökning 2012. Stabbarp 5:1 m fl, RAÄ 25, Trollenäs socken, Eslövs kommun i Skåne

2012:41 Arkeologisk utredning steg 2. Utbyggnad av VA-ledning mellan Ängelholm och Hjärnarp. Ängelholms kommun i Skåne

2012:42 Arkeologisk förundersökning. Ingelstad 10:5, RAÄ 20, Västra Ingelstads socken, Vellinge kommun i Skåne

2012:43 Arkeologisk förundersökning. Södra Virestad 13:3, RAÄ 70 och 91, Bösarps socken, Trelleborgs kommun i Skåne

2012:44 Arkeologisk utredning 2012. GC-väg utmed väg 930 mellan Vallkärra och Stångby. Vallkärra och Stångby socken, Lunds kommun i Skåne

2012:45 Arkeologisk förundersökning 2011. Öja Industriområde, RAÄ 4 och 7, Öja socken, Ystads kommun i Skåne

2012:46 Arkeologisk förundersökning 2012. VA-ledning mellan Asmundtorp och Tågarp, RAÄ 104, 114 och 125, Asmundtorps socken,

Landskrona kommun i Skåne

2012:47 Arkeologisk förundersökning 2012. Hov 2:1, RAÄ 282, Hovs socken, Båstads kommun i Skåne

2012:48 Arkeologisk förundersökning 2012. Österslöv 25:16 och 25:17, RAÄ 80, Österslövs socken, Kristianstads kommun i Skåne

2012:49 Arkeologisk utredning 2012. Lilla Tvären 1:4 och del av Lilla Tvären 5:1, Hedeskoga socken, Ystads kommun i Skåne

2012:50 Arkeologisk utredning steg 1, 2012. VA-utbyggnad runt Ängelholm, Ängelholms kommun i Skåne

2012:51 Arkeologisk förundersökning 2012. Skegrie 18:14, RAÄ 31, Skegrie socken, Trelleborgs kommun i Skåne

2012:52 Arkeologisk förundersökning 2012. Löderup 101:2, RAÄ 50, Löderups socken, Ystads kommun i Skåne

2012:53 Arkeologisk utredning steg 1 2012. VA-ledning mellan Gunnestorp och Ängelholm. Farhult, Välinge och Strövelstorps socken.

Höganäs, Helsingborgs och Ängelholms kommuner i Skåne

2012:54 Arkeologisk utredning 2012, Hemmeslöv 6:2, Östra Karups socken, Båstads kommun i Halland

2012:55 Arkeologisk utredning 2012. Långstorp 1:84, RAÄ 739 och 740, Höörs socken, Höörs kommun i Skåne

2012:56 Arkeologisk förundersökning 2012. Citadellstaden 1:1, RAÄ 5, Landskrona stad och kommun i Skåne

2012:57 Arkeologisk utredning 2012. Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15, Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

2012:58 Arkeologisk förundersökning 2012. Barsebäck 77:97, RAÄ 35, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun i Skåne

2012:59 Arkeologisk förundersökning 2012, RAÄ 26 och 53, Tullstorps socken, Trelleborgs kommun i Skåne

2012:60 Arkeologisk utredning 2012. GC-väg mellan Höganäs och Jonstorp, RAÄ 7 och 61, Jonstorps, Höganäs och Väsbys socknar,

Höganäs kommun i Skåne

2012:61 Arkeologisk utredning 2012. Lackalänga 24:3, Lackalänga socken, Kävlinge kommun i Skåne

2012:62 Arkeologisk förundersökning 2012. Falsterbo 8:50, RAÄ 15, Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

2012:63 Arkeologisk förundersökning 2012, Falsterbo 3:155, RAÄ 15, Falsterbo socken, Vellinge kommun i Skåne

 

 

Rapporter 2011

 

2011:1 Arkeologisk förundersökning 2011. Falsterbo 3:127, RAÄ 15, Falsterbo socken och Vellinge kommun i Skåne

2011:2 Arkeologisk förundersökning 2011. Vadensjö 30:2, RAÄ 4 och 27, Vadensjö socken och Landskrona kommun i Skåne

2011:3 Arkeologisk förundersökning 2011. Östra Ingelstad 80:2, RAÄ 30, Östra Ingelstads socken och Tomelilla kommun i Skåne

2011:4 Arkeologisk utredning 2011. Lilla Beddinge 21:32, 33 och 34, Lilla Beddinge socken och Trelleborgs kommun i Skåne

2011:5 Arkeologisk utredning 2011. Del av Hörby 43:47, RAÄ 105, Hörby socken och Hörby kommun i Skåne

2011:6 Arkeologisk förundersökning 2011. Råga Hörstad 8:4, RAÄ 24, Asmundtorps socken och Landskrona kommun i Skåne

2011:7 Arkeologisk förundersökning 2011. Ingelstorp 46:23, RAÄ 86, Ingelstorps socken och Ystads kommun i Skåne

2011:8 Arkeologisk utredning 2011. VA-ledning. Brandsvig 4:2, Tåstarp 27:1, 29:2, Ängelholms och Tåstarps socknar, Ängelholms kommun i Skåne

2011:9 Arkeologisk förundersökning 2011. Lilla Hammar 1:23, RAÄ 17, Stora Hammars socken, Vellinge kommun i Skåne

2011:10 Arkeologisk förundersökning 2011. Herrestad 68:2, RAÄ 111, Stora Herrestads socken, Ystads kommun i Skåne

2011:11 Arkeologisk utredning och arkeologisk förundersökning 2011. Kongaö 1:27 m. fl., RAÄ 75 och 163, Konga socken, Svalövs kommun i Skåne

2011:12 Arkeologisk förundersökning 2011. Fulltofta 33:15, RAÄ 125, Fulltoftasocken, Hörby kommun i Skåne

2011:13 Arkeologisk förundersökning 2011. VA-ledning, Södra Vallåkra, RAÄ 97, Kvistofta socken, Helsingborgs kommun i Skåne

2011:14 Arkeologisk förundersökning 2011. Skivarp 22:4, RAÄ 129, Skivarps socken, Skurups kommun, Skåne

2011:15 Arkeologisk utredning 2011. Löddeköpinge 7:29, Löddeköpinge socken, Kävlinge kommun i Skåne

2011:16 Arkeologisk förundersökning 2011. Hångers 3:21 och 3:22, RAÄ 75 och RAÄ133, Ljungby socken, Ljungby kommun i Småland

2011:17 Arkeologisk förundersökning 2011, Ingelstad 29:1, RAÄ 20, Västra Ingel-stadssocken, Vellinge kommun i Skåne

 

 

- CMB Uppdragsarkeologi AB - Box 44 - 246 21 Löddeköpinge -

- vx 046-460 12 65 -

- Org.nr. 556838-6121 -

Rapport

Varje arkeologisk utredning eller undersökning avslutas alltid med att resultaten publiceras i en rapport som skickas till dig som byggherre och till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen måste godkänna rapporten innan den får distribueras för att kontrollera att arbetena görs med rätt kvalitets- och kostnadsnivå.