Hem & Kontakt

 

CMB Uppdragsarkeologi AB

är en självständig, privat firma som utför arkeologiska uppdrag samt andra kulturmiljörelaterade arbeten.

 

Vi utför arkeologiska uppdrag såväl utredningar som för- och slutundersökningar och har mångårig erfarenhet av uppdragsarkeologisk verksamhet, framförallt i Skåne och Kronobergs län.

 

Vi utför även kulturlandskapsinventeringar och analyser, kulturhistoriska analyser, miljökonsekvensbeskrivningar och arkeologiinventeringar på direktuppdrag.

 

För ytterligare information eller andra frågor ni behöver svar på är ni alltid välkomna att kontakta oss på vår växel 046-460 12 65 eller direkt:

 

Caroline Hulting Lindgren/Arkeolog

Mobil: 073-919 95 90

email: chl@cmbuppdragsarkeologi.se

 

Bo Bondesson Hvid/Arkeolog

Mobil: 076-338 06 80

email: bbh@cmbuppdragsarkeologi.se

 

 

 

 

CMB Uppdragsarkeologi AB är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation SUBo

- CMB Uppdragsarkeologi AB - Box 44 - 246 21 Löddeköpinge -

- vx 046-460 12 65 -

- Org.nr. 556838-6121 -

Arkeologi och kulturmiljö

Länsstyrelsen är den statliga regionala myndig- heten som har ett överliggande ansvar för att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa sätt i varje län. Länsstyrelsen beslutar både om en fornlämning får tas bort och vem som i så fall ska göra utgrävningen.

www.lansstyrelsen.se

 

Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp Länsstyrelsens beslut och har en väg- ledande, stödjande och samordnande roll för kulturmiljövården.

www.raa.se

 

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om fornlämningar på land och i vatten.

www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis

 

I Lantmäteriets digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som år 1628. Det är gratis att titta på kartorna!

www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor